قوانین و مقررات

25ژوئن 2020

در اجرای اصل 44 قانون اساسی و آئین نامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به توشیح مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز رسیده است، این موسسه با مجوز رسمی و تحت نظارت و حمایت پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در زمینه حفاظت، […]

18ژوئن 2018

قوانین و مقررات موسسه حفاظتی مراقبتی : الف)شرایط عمومی داشتن تابعیت ایرانی اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی نداشتن وابستگی به گروهک های معاند و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذیصلاح برخورداری از شرایط جسمی و روحی متناسب با وظایف محوله دارا بودن حداقل سن 18 سال و حداکثر60 سال حداقل قد […]