متفرقه

18ژوئن 2018
فروش لوازم دفاع شخصی

فروش لوازم دفاع شخصی فروش لوازم دفاع شخصی در ایران توسط مرکز انتظامی پلیس پیشگیری ناجا تنها ارگان صادر و توزیع کننده تجهیزات دفاع شخصی در کشور مان امکان پذیر می باشد و هیچ سازمان یا ارگان دیگری اجازه فروش لوازم دفاع شخصی را ندارد. بنابراین فروش لوازم دفاع شخصی از سایر مراکز جرم محسوب […]