موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی نظم گستران اميد


تحت نظارت مركز انتظام ناجا

در راستاي تامين امنيت شهروندان و حفاظت از اموال و دارائي آنها و اجراي اهداف مركز انتظام ناجا كه همانا تامين امنيت عمومي است تعدادي از افسران و مديران بازنشسته نيروي انتظامي كه افرادي با تجربه،كارشناس در امور انتظامي وداراي سوابق مديريتي در سطوح مختلف هستند بعنوان هيات مديره و با اخذ مجوز رسمي از پليس پيشگيري ناجا وساير مراجع صالحه اقدام به تاسيس موسسه حفاظتي مراقبتي نظم گستران اميد نموده وباجديت فعاليت هاي انتظامي،حفاظتي و مراقبتي را برابر دستورالعمل هاي صادره از انتظام نيروي انتظامي بطور كارشناسي و شايسته انجام مي دهند ودر جهت تكميل تامين امنيت اين شركت با طراحي و نصب سيستم هاي حفاظت فيزيكي (نيروي انساني) و الكترونيكي و دوربين هاي مدار بسته در هر مكان با ارائه مشاوره رايگان فعاليت مي نمايد.

سخنی با مشتریان :

پیشرفت جوامع بشری و گذر از دوران غیر صنعتی، مقوله امنیت از دغدغه های اصلی بشری بوده و روز به روز بر اهمیت آن اضافه میگردد بطوریکه بدون وجود امنیت پیشرفت و آرامش در هیچ موضوعی متصور نیست بر این اساس در راستای برون سپاری بخشی از وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در زمینه افزایش امنیت عمومی جامعه در برنامه پنج ساله چهارم توسعه مطابق آئین نامه های اجرایی ماده 122 منجر به تاسیس موسسات حفاظتی و مراقبتی گردید.

اکنون موسسه حفاظتی مراقبتی نظم گستران امید با بکارگیری افسران و مدیران بازنشسته نیرو های مسلح که افرادی با تجربه وکارشناس در امور انتظامی و دارای سوابق مدیریتی در سطوح مختلف هستند تاسیس گردیده است.

حال از کارفرمایان محترم انتظار داریم بمنظور برقراری امنیت در محیط تحت نظارتی خود و به تبع آن در شهر و کشور جمهوری اسلامی ایران نیازهای خود را در این مقوله از موسسه نظم گستران امید طلب نمایند.

مدیر عامل: نجفی اردکانی