قوانین و مقررات

۰۵تیر ۱۳۹۹

در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و آئین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به توشیح مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز رسیده است، این موسسه با مجوز رسمی و تحت نظارت و حمایت پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در زمینه حفاظت، […]

۲۸خرداد ۱۳۹۷

قوانین و مقررات موسسه حفاظتی مراقبتی : الف)شرایط عمومی داشتن تابعیت ایرانی اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی نداشتن وابستگی به گروهک های معاند و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذیصلاح برخورداری از شرایط جسمی و روحی متناسب با وظایف محوله دارا بودن حداقل سن ۱۸ سال و حداکثر۶۰ سال حداقل قد […]